Centrum - Miejsce

Centrum Edukacyjno-Formacyjne - zajrzyj i dowiedz się, co pod tą nazwą tak naprawdę się kryje...

więcej informacji

Oferta programowa

Znajdziesz tu informacje na temat organizowanych lub współorganizowanych przez CEF wydarzeń, w których możesz wziąć udział

więcej informacji

Kontakt

Seminaryjna 2, 62-200 Gniezno
E-mail: kontakt@cef.gniezno.pl
Tel.: +48 61 426 46 65

Wiecej informacji

Z Janem Pawłem II o pracy i świętowaniu

Data publikacji: sobota, 18-05-2024

Z Janem Pawłem II o pracy i świętowaniu

W środę - 8 maja - po raz kolejny aula Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Gnieźnie stała się miejscem refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II. Tym razem spotkanie dotyczyło papieskiej pielgrzymki z 1999 roku. Ks. prof. UAM dr hab. Maciej Olczyk przypomniał przebieg wizyty oraz przybliżył nauczanie Ojca Świętego na temat pracy i świętowania.

Trzy główne motywy przyświecały papieskim odwiedzinom z 1999 roku: tysiąclecie męczeńskiej śmierci św. Wojciecha i ustanowienia metropolii w Gnieźnie, zaplanowane beatyfikacje i kanonizacja bł. Kingi oraz zakończenie II Synodu Plenarnego. Pielgrzymka odbywała się w przeddzień Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Stanowiła zatem dogodną okazję do ponownego rozważenia tajemnicy „Boga, który jest miłością” – co przypominało pielgrzymkowe hasło.

Motywem przewodnim papieskiego nauczania były ewangeliczne błogosławieństwa, nie zabrakło odniesień do historii i aktualnej sytuacji zmieniającej się Polski. Jan Paweł II odwiedził sejm, mówił o roli Kościoła w państwie i o etycznych fundamentach demokracji. Podkreślił rolę męczenników, którzy współtworzyli duchową tożsamość Europy, a cierpiąc dla Chrystusa, dawali najwyższe świadectwo o prawdzie moralnej.

W obliczu wyzwań, jakie przyniosły zmiany ustrojowe w Polsce, papież zachęcił rodaków do refleksji nad ludzką pracą, odpoczynkiem i świętowaniem. W Sosnowcu wskazywał na potrzebę odkrywania nadprzyrodzonego wymiaru pracy zadanej człowiekowi przez Stwórcę. „Potrzeba prawego sumienia, aby właściwie rozeznawać ostateczną wartość swego działania. Potrzeba ducha ofiary, aby nie składać na ołtarzu dobrobytu własnego człowieczeństwa i szczęścia innych”. Dostrzegamy wyraźnie, że wypowiedziane wtedy słowa wciąż zachowują swoją aktualność i zachęcają do refleksji nad właściwym kształtem aktywności zawodowej i nad umiejętnością świętowania.

Już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie z nauczaniem Jana Pawła II, które odbędzie się 5 czerwca. Ostatni w tym roku akademickim wykład poświęcony będzie refleksji inspirowanej myślą papieską na temat życia społeczno-politycznego w duchu solidarności z wyobraźnią miłosierdzia.

archidiecezja.pl

Pozostałe aktualności

poniedziałek 15.04.2024

niedziela 04.02.2024

czwartek 08.02.2024

niedziela 28.01.2024

środa 15.11.2023