Centrum - Miejsce

Centrum Edukacyjno-Formacyjne - zajrzyj i dowiedz się, co pod tą nazwą tak naprawdę się kryje...

więcej informacji

Oferta programowa

Znajdziesz tu informacje na temat organizowanych lub współorganizowanych przez CEF wydarzeń, w których możesz wziąć udział

więcej informacji

Kontakt

Seminaryjna 2, 62-200 Gniezno
E-mail: kontakt@cef.gniezno.pl
Tel.: +48 61 426 46 65

Wiecej informacji

O Dniu Skupienia słów kilka....

Data publikacji: niedziela, 28-01-2024

O Dniu Skupienia słów kilka....

Wśród wydarzeń, które miały miejsce w CEF w ostatnim czasie należy wspomnieć o Dniu Skupieniu "Wierzyć, to znaczy...". Dlaczego? Przeczytajcie!

Z inicjatywy absolwentów i słuchaczy Prymasowskiego Studium Teologiczno-Pastoralnego w Gnieźnie :-) !!! zorganizowano dzień skupienia dla osób pragnących pogłębić swoją więź z Panem Bogiem. Spotkanie odbyło się 27 stycznia w gnieźnieńskim Centrum Edukacyjno-Formacyjnym. Oprócz licznej grupy osób związanych ze Studium, w skupieniu wzięli udział wierni zainteresowani inicjatywą, również spoza archidiecezji gnieźnieńskiej. Duchowej refleksji przewodniczył o. dr Michał Nowak OFMConv, który zaproponował uczestniczkom i uczestnikom skupienia ciekawy temat: „Wierzę, to znaczy…”. Ojciec zaproponował rozważenie różnych aspektów przeżywania wiary, umiejętności przyznawania się do niej, wzrostu w niej i życia nią. Wierzyć oznacza, że wybieram Chrystusa i decyduję się pójść za Nim, przyjmuję całą Ewangelię, nawracam się i świadczę o Jezusie. Podczas spotkania rozważano Boże słowo, a centralnym punktem dnia była Eucharystia. Nie zabrakło także czasu na dzielenie się wiarą i na braterskie spotkanie przy kawie i posiłku.

O. Michał Nowak jest Asystentem Prowincjalnym Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej. Głosi liczne rekolekcje w Polsce i za granicą, a wraz o. Maciejem Baronem SVD prowadzi w Radiu Niepokalanów audycję „Między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony”.

BB

Dziękujemy inicjatorom!!!

Pozostałe aktualności

poniedziałek 15.04.2024

niedziela 04.02.2024

czwartek 08.02.2024

środa 15.11.2023