Rekolekcje biblijne Domowego Kościoła

logo dk 250W dniach 28 lipca – 3 sierpnia 2018r. w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie odbyły się Rekolekcje Biblijne: Namiot spotkania i lektura Pisma Świętego. Rekolekcje zorganizowane zostały przez Domowy Kościół – Ruch Światło Życie Archidiecezji Lubelskiej. W rekolekcjach uczestniczyło 19 małżeństw - większość z rejonu lubelskiego. Parą prowadzącą byli Monika i Maciej Münnich, a moderatorem ks. Wojciech Rzeszowski. Dziećmi uczestników rekolekcji zajmowała się diakonia wychowawcza, kierowana przez siostry ze Zgromadzenia Kanoniczek Ducha Świętego.

Rekolekcje poświęcone były tematyce związanej z realizacją dwóch zobowiązań tworzących charyzmat Domowego Kościoła, czyli codziennej modlitwie osobistej (Namiot Spotkania) oraz regularnemu spotkaniu ze Słowem Bożym. Celem tych zobowiązań jest z jednej strony rozwój duchowości małżeńskiej, a z drugiej budowanie jedności w małżeństwie i rodzinie. Na program rekolekcji składały się dwa moduły odpowiadające wymienionym zobowiązaniom. Pierwszy prowadzony był przez księdza moderatora Wojciech Rzeszowskiego i obejmował wprowadzenie do Namiotu Spotkania oraz w modlitwę osobistą Słowem Bożym. Drugi moduł dotyczący poznawania Pisma Świętego prowadzony był przez Macieja Münnicha, który w oparciu o wiedzę historyczną starał się pokazać uczestnikom rekolekcji, w jaki sposób można lepiej rozumieć Księgi Starego i Nowego Testamentu.

Każdy dzień rozpoczynany był jutrznią z wprowadzeniem w modlitwę psalmami, w południe celebrowana była Msza św., a kończył go pogodny wieczór oraz wspólna modlitwa.

Za święty czas modlitwy i trwania we wspólnocie chwała Panu!

Monika i Maciej Münnich

rekolekcje dk lublin 1rekolekcje dk lublin 2rekolekcje dk lublin 3rekolekcje dk lublin 4

Centrum Edukacyjno-Formacyjne Archidiecezji Gnieźnieńskiej
pw. św. Wojciecha w Gnieźnie

62-200 Gniezno, ul. Seminaryjna 2
www.cef.gniezno.pl
e-mail: kontakt@cef.gniezno.pl

Nr konta: PKO 52 1020 4027 0000 1302 1377 2571