V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Prawo a język"

W dniach 8-10 grudnia 2017 r. w murach Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Gnieźnie odbyło się V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Prawo a język”. Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Prawa Rzymskiego "Bona Fides" działające przy Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Uczestnikami seminarium byli zarówno studenci z poznańskiego ośrodka badawczego, jak i adepci prawa z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Ogromnego wsparcia merytorycznego udzielili pan prof. dr hab. Wojciech Dajczak (UAM) oraz pan dr Jarosław Grykiel (UAM).

Ideą seminariów komparatystycznych organizowanych przez Koło Naukowe Prawa Rzymskiego "Bona Fides" jest przyjrzenie się wybranemu pojęciu prawnemu przez pryzmat jego znaczenia w różnych porządkach prawnych. W tym roku pojęciem, które zostało zbadane, było "(rażące) niedbalstwo". Analiza koncentrowała się na wybranej instytucji pod względem językowym, kulturoznawczym, a w szczególności z uwzględnieniem jego znaczenia w tradycji prawnej danego państwa. W ramach przyjętej metody badawczej podczas seminarium porównuje się instytucje prawa prywatnego zarówno w kontekście europejskiej tradycji prawnej, jak i w tradycjach innych systemów prawnych (np. Grecja, Włochy, Indie, Meksyk).

Łukasz Jarecki

bonafides 12-2017 bonafides 12-2017 bonafides 12-2017

Centrum Edukacyjno-Formacyjne Archidiecezji Gnieźnieńskiej
pw. św. Wojciecha w Gnieźnie

62-200 Gniezno, ul. Seminaryjna 2
www.cef.gniezno.pl
e-mail: kontakt@cef.gniezno.pl

Nr konta: PKO 52 1020 4027 0000 1302 1377 2571