W Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie odbyło się 20 stycznia szkolenie dla nauczycieli religii archidiecezji gnieźnieńskiej w zakresie ochrony dzieci i młodzieży. Była to kolejna edycja spotkań, których celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa małoletnich, którzy powierzeni zostali trosce Kościoła.

Szkolenie jest realizacją norm zwartych w Wytycznych KEP, dotyczących ochrony dzieci przed wszelkiego rodzaju przemocą, zwłaszcza seksualną, a jednocześnie troską o podnoszenie standardów pracy wychowawczej. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z problematyką zaburzeń preferencji seksualnych, w tym szczególnie pedofilii; charakterystyką sprawców i ofiar wykorzystania seksualnego oraz jego skutkami; procedurami postępowania w przypadku ujawnienia przypadku; problemem wykorzystania seksualnego małoletnich w środowisku kościelnym; zasadami profilaktyki i aktualną odpowiedzią Kościoła na problem wykorzystania nieletnich. Słuchacze poznali również obowiązujące w tej materii normy Kościoła oraz aktualne prawodawstwo polskie, zwłaszcza po nowelizacji kodeksu karnego w zakresie problematyki przestępstw na tle seksualnym.

Szkolenie zorganizowane przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej oraz Centrum Edukacyjno-Formacyjne w Gnieźnie poprowadził ks. dr Wojciech Rzeszowski, dyrektor Centrum, delegat arcybiskupa gnieźnieńskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz współpracownik Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie.

szkolenie dla katechetow 20012018szkolenie dla katechetow 20012018

W III Niedzielę Adwentu w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie odbyło się kolejne spotkanie gnieźnieńskiej Szkoły Modlitwy. Tym razem, w klimacie adwentowego oczekiwania, przyglądaliśmy się Maryi - "Dziewicy słuchania, w której rozbrzmiało dla nas odwieczne Słowo życia" (B. Forte) - ucząc się od Niej słuchania i przyjmowania Słowa Bożego.

Katechezę wygłosił ks. Wojciech Rzeszowski, a Mszę św. z okazjonalną homilią odprawił ks. Rektor Przemysław Kwiatkowski. Spotkanie tradycyjnie wypełniła katecheza, Eucharystia oraz modlitwa medytacyjna przed Najświętszym Sakramentem.

Kolejne spotkanie w ostatnią niedzielę stycznia (28.01.2018r.) o godz. 16.00. Wszystkich już dziś serdecznie zapraszamy.

szkolamodlitwy szkolamodlitwy szkolamodlitwy szkolamodlitwy

W dniach 8-10 grudnia 2017 r. w murach Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Gnieźnie odbyło się V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Prawo a język”. Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Prawa Rzymskiego "Bona Fides" działające przy Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Uczestnikami seminarium byli zarówno studenci z poznańskiego ośrodka badawczego, jak i adepci prawa z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Ogromnego wsparcia merytorycznego udzielili pan prof. dr hab. Wojciech Dajczak (UAM) oraz pan dr Jarosław Grykiel (UAM).

Ideą seminariów komparatystycznych organizowanych przez Koło Naukowe Prawa Rzymskiego "Bona Fides" jest przyjrzenie się wybranemu pojęciu prawnemu przez pryzmat jego znaczenia w różnych porządkach prawnych. W tym roku pojęciem, które zostało zbadane, było "(rażące) niedbalstwo". Analiza koncentrowała się na wybranej instytucji pod względem językowym, kulturoznawczym, a w szczególności z uwzględnieniem jego znaczenia w tradycji prawnej danego państwa. W ramach przyjętej metody badawczej podczas seminarium porównuje się instytucje prawa prywatnego zarówno w kontekście europejskiej tradycji prawnej, jak i w tradycjach innych systemów prawnych (np. Grecja, Włochy, Indie, Meksyk).

Łukasz Jarecki

bonafides 12-2017 bonafides 12-2017 bonafides 12-2017

W ostatnią niedzielę listopada w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie odbyło się kolejne spotkanie gnieźnieńskiej Szkoły Modlitwy. Katechezę poświęconą dynamice działania Słowa Bożego w życiu ludzkim wygłosił Ks. Wojciech Rzeszowski, a Mszę św. z okazjonalną homilią odprawił O. Paweł Rybak. Spotkanie tradycyjnie wypełniła katecheza, Eucharystia oraz modlitwa medytacyjna przed Najświętszym Sakramentem.

Kolejny etap Szkoły Modlitwy, ze względu na bliskość Bożego Narodzenia, odbędzie się nieco wcześniej, bo już w niedzielę 17 grudnia 2017r. o godz. 16.00. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

szkolamodlitwy szkolamodlitwy szkolamodlitwy szkolamodlitwy

Mrok żałoby i światło nadziei, to kolejne rekolekcje, które odbyły się w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie w dniach 10-12 listopada br. Zgromadziły one (wraz z ekipą prowadzącą) 17 osób, w większości zamieszkujących naszą archidiecezję, byli też uczestnicy mieszkający w Gdańsku i Berlinie.

Żałoba po stracie dziecka, jak mówi organizator rekolekcji - ks. W. Rzeszowski, to wyjątkowo trudne i bolesne doświadczenie, które zrozumieć może w pełni tylko ktoś, kto sam utracił kochane dziecko. Ogrom bólu i ciemności wydaj się wówczas nie do uniesienia. Stąd tak ważne jest, by w tak bolesnym czasie nie pozostawać osamotnionym, ale otworzyć się na światło nadziei, które przynosi wiara w zmartwychwstałego Chrystusa oraz empatyczna bliskość drugiego człowieka.

Stąd rekolekcje były czasem modlitwy Słowem Bożym i codziennej Eucharystii, poznawania dynamiki procesu żałoby oraz poszukiwaniu dróg jej dobrego przeżycia, a nade wszystko miejscem osobistych spotkań z ludźmi, którzy podobnie cierpią, a przeszli już drogę z depresyjnej ciemności do światła nadziei. Bardzo owocnie pomagały w tym osoby ze wspólnoty Rodziców po stracie dziecka z Gdańska, która już od 10 lat jednoczy osamotnionych rodziców, pomagając im przejść drogę z ciemności do światła.

Rekolekcje nie były czasem łatwym, ale niezwykle pięknym i owocnym. Łagodny uśmiech i blask nadziei, który pojawiał się na twarzach rekolektantów, zazwyczaj cierpiących w ukryciu, był nagrodą dla uczestników i organizatorów rekolekcji.

Uczestnicy wspominają:
Rekolekcje na pewno będą dla nas owocne i teraz wiem, ze coś takiego było nam potrzebne. Swoją drogą to dziwne uczucie przejechać setki kilometrów do miejsca gdzie się jeszcze nie było, spotkać ludzi po raz pierwszy z życiu i czuć się jak w domu :)
Dziękujemy – uczestniczka.

W imieniu moim, męża i koleżanki jeszcze raz pragnę podziękować za zorganizowanie rekolekcji dla osieroconych rodziców. Od śmierci naszego syna szukałam możliwości udziału w takich spotkaniach, ale albo nie było już miejsc albo było mi nam trudno dojechać. Spotkanie z innymi rodzicami, z psychologami, wspólna modlitwa, a także spotkania przy posiłkach i w herbaciarni były dla nas bardzo ważne i mogę powiedzieć, że był to bardzo owocny czas. Ufam, że może jeszcze kiedyś uda nam się razem wziąć udział w tego typu spotkaniach. Życzę Wielu Łask Bożych, wszelkiego dobra i nieprzestawania w organizowaniu tak dobrych i potrzebnych przedsięwzieć :)
Z Panem Bogiem - rekolektantka

W niedługim czasie planowane są kolejne edycje rekolekcji oraz specjalne spotkania modlitewne (Msze św.) dla rodziców przeżywających śmierć dzieci. Już dziś na nie zapraszamy!

mrok i swiatlo 1mrok i swiatlo 2mrok i swiatlo 3

W dniach 20-22.10.2017 w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym Archidiecezji Gnieźnieńskiej odbyły się rekolekcje medytacyjne: "Modlitwa ciszy i miłosnej obecności". Ta niszowa, jakby się wydawało, duchowość zgromadziła zaskakującą dla organizatora i uczestników liczbę 30 osób. Pomysłodawcą, organizatorem i prowadzącym rekolekcje był ks. Dariusz Larus, duszpasterz CEF, którego przygoda z medytacją chrześcijańską trwa już od ponad dwudziestu lat.

Zaproszenie na rekolekcje było skierowane dla osób zmęczonych i przepracowanych, z mnóstwem spraw na głowie. Jeden z uczestników stwierdził: "wczoraj jeszcze byłem w Los Angeles", inny "w tym tygodniu przeżyłem najintensywniejszy czas w mojej pracy zawodowej", kolejny: "w ten weekend zapewne bym pracował gdyby nie przyjazd tutaj". Wszyscy zgromadzili się jednak nie tylko, by odpocząć, ale i poznać tę nową dla siebie formę modlitwy oraz zobaczyć, czy po "chrześcijańsku" da się medytować, bo opinie jakie słyszeli przed wyjazdem były ostrzegające, lub w stylu "różne dziwne rzeczy trafiają dziś do Kościoła". Obawy, co do rekolekcji wyrażali również sami uczestnicy w swoich wypowiedziach dodając, że okazały się one całkowicie bezpodstawne. Trzy Eucharystie ze spontaniczną modlitwą wiernych i przyjmowaniem Komunii pod dwiema postaciami, adoracja Najświętszego Sakramentu, codzienna Jutrznia i Kompleta, sobotnia Koronka do Bożego Miłosierdzia, rozwiały wszystkie obawy i wątpliwości.

Każda sesja medytacyjna rozpoczynała się znakiem krzyża i modlitwą, po której spokojnym głosem ks. Dariusz wprowadzał uczestników w historyczne źródła medytacji chrześcijańskiej, których należy szukać u ojców pustyni polecających "przeżuwanie" słów czerpanych z Biblii. Jeśli medytowali dawni Ojcowie Pustyni – mnisi chrześcijańscy – to czemu dzisiaj medytacja jest obca w kręgach polskiego Kościoła? Do medytacji zachęcał Jan Kasjan, wzmianki na tej temat znajdują się też w jednej z najstarszych reguł zakonnych - w regule św. Benedykta, u ojców pustyni i wiążą się one ze św. Makarym i jego uczniem Ewagriuszem z Pontu, którzy w nawiązaniu do biblijnych przykładów wzywali imienia Jezusa i jego zmiłowania, wiedząc, że tylko w tym Imieniu dane jest nam zbawienie. Podczas medytacji modliliśmy się modlitewną formułą: "Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną" albo odniesieniem do Samego imienia "Jezus".

Świadomi swojego ciała i oddechu, w pozycji siedząco-klęczącej na stołeczkach medytacyjnych trwaliśmy przy Jezusie Mistrzu. Prowadzący prosił o uważność zarówno na siebie, jak i na bliźniego. Każde z działań miało nam pozwolić doświadczyć Bożej obecności. Zostaliśmy wyprowadzeni ze swoich domów "na pustynię". Całemu spotkaniu towarzyszyła budująca, przyjazna i wspólnotowa atmosfera, którą zapewne inicjował szczery i częsty uśmiech rysujący się na twarzy prowadzącego, jego troska i uwaga poświęcana każdemu z uczestników. Wyjeżdżaliśmy bez pośpiechu, wypoczęci, niektórzy ze stołeczkami medytacyjnymi i postanowieniem praktykowania medytacji w domu, ze świadomością pożytecznie zmarnowanego czasu na “nic nie robieniu”, bo medytacja to święta bezczynność, to modlitwa osoby miłującej skoncentrowanej na Bogu, której wystarcza świadomość Bożej obecności i trwanie w niej.

Piotr Drop

medytacja01medytacja02medytacja03medytacja04medytacja05

W Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie odbyła się nowa edycja warsztatów-rekolekcji SPOTKANIA MAŁŻEŃSKIE, które trwały od 29.09 do 1.10. br.
13 par ze stażem małżeńskim od 4 do 29 lat (kilka par nie dojechało ze względu na grypę), pod okiem 3 par animatorskich i ojca karmelity, zgłębiało zasady dialogu: słuchanie przed mówieniem, dzielenie się przed dyskutowaniem, rozumienie przed ocenianiem, a przede wszystkim przebaczanie, jako możliwości poznania własnych uczuć i wzajemnych reakcji oraz próby lepszego rozumienia współmałżonka. Warsztatowa forma zajęć podczas ćwiczeń w parach pozwoliła na praktyczne zastosowanie treści wysłuchanych w prelekcjach oraz świadectwach. Pobyt w klimatycznych wnętrzach gnieźnieńskiego Centrum nadzorowanego przez ks. W. Rzeszowskiego, charakteryzował się dbałością nie tylko o kwestie bytowe uczestników, ale również o odpowiednie elementy dekoracyjne, materiały ćwiczeniowe, broszury informacyjne i niespodzianki. Perfekcyjna organizacja weekendu, przeplatająca chwile skupienia na sobie, a następnie na małżonku, pozwoliła wejść w głąb nas samych, przyjrzeć się "stanowi faktycznemu" relacji małżeńskiej, a co najcenniejsze, nauczyła radzenia sobie podczas trudnych rozmów w taki sposób, że żadne z małżonków nie czuło się obwiniane, lecz doświadczało zrozumienia i delikatności drugiej strony.
Warto było poświęcić czas, aby na nowo nabrać ufności do siebie i zdolności do głębszego dialogu. Teraz zdobyte umiejętności trzeba przekuć w nowe nawyki w relacji małżeńskiej, komunikować się bardziej świadomie, nie tracąc energii na zatruwające otoczenie rodzinne, destrukcyjne postawy, zamykające nas na dialog. Ten czas dla nas, to jakby "nowe rozdanie kart, którymi teraz będziemy grać".
Następna edycja Spotkań Małżeńskich odbędzie się w Gnieźnie już w kwietniu – wszystkim małżonkom serdecznie polecamy!

Jola i Marek

dscn0423dscn0383dscn0399dscn0400dscn0401dscn0405dscn0409

W Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie odbyły się rekolekcje dla par rejonowych Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie filii pelplińskiej, obejmującej archidiecezje: gdańską, gnieźnieńską i warmińską oraz diecezje: bydgoską, elbląską, pelplińską i toruńską.

Rekolekcje odbyły się w dniach 6-8 października i zostały zorganizowane przez parę filialną – Dorotę i Piotra Jasińskich, a poprowadzili je Marta i Jan Nadolni wraz z moderatorem rejonowym DK ks. Hubertem Wiśniewskim. W rekolekcjach wzięło udział 16 małżeństw, które od września tego roku rozpoczęły pełnienie posługi par rejonowych. Podczas konferencji była mowa m.in. o zadaniach jakie należą do wszystkich par odpowiedzialnych, a także o szczegółowych zadaniach i cechach pary rejonowej oraz sposobach jej wybierania. Najważniejszym punktem każdego dnia była Eucharystia. Jak piszą uczestnicy: "w czasie rekolekcji Pan przypomniał wszystkim o zaufaniu do Niego w słowach, które skierował do św. Piotra: «tego co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział» i dał obietnicę, że o cokolwiek Go poprosimy na modlitwie dla małżeństw z naszego rejonu, da nam to. Módlmy się wspólnie o potrzebne łaski za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i Niepokalanej Matki Kościoła".

Agnieszka i Piotr Zaporowscy

rek dk gniezno 20171006

W Centrum Edukacyjno – Formacyjnym w Gnieźnie w dniach od 3 do 6 sierpnia tego roku odbyły się rekolekcje Lectio divina "Oczyść serce, aby odnaleźć Boga". W rekolekcjach towarzyszył nam prorok Jeremiasz.
Nasza niewielka grupa (10 osób) z uwagą słuchała wprowadzeń do lectio, meditatio i oratio księdza Dariusza Larusa. Słychać było, że ksiądz mocno zaprzyjaźnił się z tym prorokiem, a wiadomo, że przyjaciele widzą więcej i głębiej. Dzięki temu i my mogliśmy lepiej poznać proroka jako kogoś, kto chce uratować miasto i ludzi w nim mieszkających.
Podczas contemplatio przed Najświętszym Sakramentem stawaliśmy przed Bogiem, który mówił do nas tymi samymi obrazami, jakimi przez czyny proroka Jeremiasza przemawiał do Izraelitów. Czuliśmy się jak glina w rękach Garncarza, płakaliśmy nad sobą, nad naszym rozbiciem i poranieniem, nad tym, że często jak ten zbutwiały pas, jesteśmy już bezużyteczni.
Ale najważniejsze, że mogliśmy na moment dotknąć uczuć i emocji Boga, który nieustannie troszczy się o niewierny lud, który płacze i boleje nad naszą niewdzięcznością i zapominaniem o Nim, który tęskni za każdym ze swych stworzeń. To On słowami proroka zapewnił nas, że jesteśmy wyjątkowi i niepowtarzalni, a nasze słabości i wady nie są żadną przeszkodą dla Jego miłości.

To był czas łaski, czas umocnienia, czas obietnicy:
"Ukochałem cię odwieczną miłością,
dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość.
Znowu cię zbuduję i będziesz odbudowana,
Dziewico-Izraelu!
Przyozdobisz się znów swymi bębenkami
i wyjdziesz wśród tańców pełnych wesela." (Jr 31,3b-4)

Ela i Piotr

cef lectio divina 01 cef lectio divina 02 cef lectio divina 03 cef lectio divina 04 cef lectio divina 05 cef lectio divina 06 cef lectio divina 07 cef lectio divina 08 cef lectio divina 09

Nadchodzące wydarzenia

N Pn Wt Śr Cz Pt So
1
5
6
8
12
13
14
15
16
18
21
22
23
26
27